www.722.com

。踏着鼓声,元军忽快忽慢,像蝗虫一样滚了过来www.722.com而未受炮弹波及的元军如同发了疯般,毫无害怕,只顾向城墙接近,接近。


  2015-12-03 ,----------------------------------------------------。

  “唉

 萧鸣哲双手扶在城垛上,借助砖石棱角与手掌摩擦的刺痛,压制着心头的愤慨

  “产量年夜,熟得早。

  “打就打,老子们怕了不成。